Линейка Пловдив 6-150, транспортираме пациент до Университетска Болница Истанбул! С Бог напред!

Линейка Пловдив 6-150, транспортираме пациент до Университетска Болница Истанбул! С Бог напред!
Запиши час в Медицински център 6 150