#линейка lineika .bg транспорт с линейка на пациент изписан от болница в Пловдив днес до дома му в с.Войнягово

#линейка lineika .bg транспорт с линейка на пациент изписан от
болница в Пловдив днес до дома му в с.Войнягово. С новата ни
климатизирана линейка вътре е прохладно и приятно в жегата!

Запиши час в Медицински център 6 150