Линейка Бг, на летище Крумово.

Линейка Бг, екипа ни прие пациента от МБАЛ Казанлък, натоварен и е включен на командно дишане в реаномобила ни и е готов за транспортиране към медицинския джет, който го очаква на летище Крумово.

Запиши час в Медицински център 6 150