@lineika.bg #линейка #линейкаПловдив #транспортслинейка Добро утро, Приятели ! Започваме седмицата с #транспортслинейка на десетки болни до домовете им изписани след лечение в болници

@lineika.bg
#линейка
#линейкаПловдив
#транспортслинейка
Добро утро, Приятели 🙂!
Започваме седмицата с
#транспортслинейка на десетки болни до домовете им изписани след лечение в болници.
Още толкова са и тези, които транспортираме с линейки до болниците за лечение.
Осигуряваме на всички опитни носачи, които внимателно да ги пренасят.
Желаем Ви прекрасна и успешна седмица 🙂!
#частналинейка
#спешенкабинетпловдив
#transportlineika .bg
#lineikaplovdiv .bg
#medcenter1 .bg
https://lineika.bg
https://www.lineikaplovdiv.bg
https://transportlineika.bg
https://medcenter1.bg
https://speshenkabinet.bg
@transportlineika.bg
@lineikaplovdiv.bg
@medcenter1.bg
@speshenkabinet.bg

Запиши час в Медицински център 6 150