lineika.bg до Стара Загора, транспорт с линейка на пациент от Стара Загора до болница в София

#линейка lineika.bg до Стара Загора, транспорт с линейка на пациент
от Стара Загора до болница в София. Екипа ни с лекар потегли отново в
нощта, за да транспотрираме по спешност и навреме пациент с тежко
заболяване. Нашата лекарка ще следи и ще се грижи за състоянието на
болния през целия дълъг път до болницата в София, където ще го
предадем на колегите за спешно лечение. С БОГ напред! Екипа ни
предаде пациента на колегите в болницата в София, жив, здрав и в
добро състояние. По негова молба не снимахме него и болницата!
Желаем Ви, спокойна нощ, приятели! На нас разчитайте денон ощно и
където и да ни повикате сме Ви на разположение!

Запиши час в Медицински център 6 150