Добро утро, Приятели! НЕОТЛОЖНА ПОМОЩ 6-150,съвместно с МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 6-150, имаме честта да осигурим и се грижим за успешното провеждане. КОЛОЕЗДАЧНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КУПА НА ДЗИ! БЪДЕТЕ, ЗДРАВИ, ЩАСТЛИВИ И САМО НА ТАКИВА ПРАЗНИЦИ ДА СЕ СРЕЩАМЕ !!!!!!

Добро утро, Приятели! НЕОТЛОЖНА ПОМОЩ 6-150,съвместно с МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 6-150, имаме честта да осигурим и се грижим за успешното провеждане на КОЛОЕЗДАЧНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КУПА НА ДЗИ! БЪДЕТЕ, ЗДРАВИ, ЩАСТЛИВИ И САМО НА ТАКИВА ПРАЗНИЦИ ДА СЕ СРЕЩАМЕ !!!!!!
Запиши час в Медицински център 6 150