Медицински Център Пловдив 6 150 транспорт, на пациентка от с. Юнаците

Медицински Център Пловдив 6 150 транспорт, на пациентка от с. Юнаците,
Пазарджишко, която по спешност се наложи да транспортираме за
хоспитализация в болница в Пловдив за лечение. Литнахме по най-
бързия начин. Желаем й бързо излекуване!

Запиши час в Медицински център 6 150