Медицински Център Пловдив 6 150 с lineika.bg транспорт с линейка на пациентка, която си прибираме от Франция, гр.Нант до дома й в България

Медицински Център Пловдив 6 150 с lineika.bg транспорт с линейка на пациентка, която си прибираме от Франция, гр.Нант до дома й в България. Приехме пациентката от
френските ни колеги в Нант и вече летим обратно към България. За
съжаление летния трафик въпреки огромните европейски магистрали е
доста претоварен. В климатизираната, ни най-модерна линейка е
прохладно и комфортно. Пациентката е добре, Слава Богу и с Бог
напред си я прибираме в къщи.

Запиши час в Медицински център 6 150