Медицински Център Пловдив 6 150 с lineika.bg транспорт с линейка до Франция

Медицински Център Пловдив 6 150 с lineika.bg транспорт с линейка до Франция. Екипът ни лети през цяла Европа към град Нант, Франция, откъдето ще транспортираме
пациентка, за да си я приберем в дома й в България. С Бог напред.

Запиши час в Медицински център 6 150