Медицински Център Пловдив 6 150 с lineika.bg линейка за Карлово

Медицински Център Пловдив 6 150 с lineika.bg линейка за Карлово ,транспорт с линейка на пациент , изписан от болница в Пловдив до дома му в Карлово ! Прекрасна и
успешна седмица Ви желаем !

Запиши час в Медицински център 6 150