Медицински център Пловдив 6-150

Медицински център Пловдив 6-150! Дълбок поклон на момчетата от
екипа на Петър Гичев! В днешния ден успяха да достигнат в най-тежки
условия и дълбок сняг до втори тежко пострадал пациент високо в
планината! Благодарим на Бог и на високопроходимите ни линейки 4х4,
и на сърцатите ни момчета! Всичко е точно!

Свържете се с нас

Запиши час в Медицински център 6 150