Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150, отново осигуряваме масово мероприятие с лекарски екипи и линейки. Концерт ,,ЗВЕЗДОМАНИЯ,, фен – среща с най – любими и известни звезди в MALL ,, PLAZZA PLOVDIV ,,. Все на такива
празненства ни канете, приятели! Благодарим на организаторите МОЛ
,, PLAZZA PLOVDIV ,, за доверието!

Запиши час в Медицински център 6 150