Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150. С Бог напред екипа ни лети за Пловдив, след като взехме пациент изписан от Университетска Болница ,,Дева Мария,,
Бургас. Желаем им безаварийно пътуване, а на приятелите ни усмихнат
и успешен ден!

Запиши час в Медицински център 6 150