Добър ден,Приятели!Персоналът ни самоотвержено и смело работи денонощно ,осигурявайки сигурност и пазейки здравето на пациентите!

🌐https://lineika.bg/
☎️032 6 150
☎️0895 000 112
#коронавирус
#линейка
#Пловдив
#транспортслинейка
#частналинейка
#линейкаденонощно
#линейкабг
Приятели, и в най-тежките условия, ние спазваме изключително стриктно условията за стерилност, като модерните ни линейки притежават инсталации непрекъснато разпръскващи #дезинфектант във въздуха на линейката.
Персоналът ни самоотвержено и смело работи #денонощно ,осигурявайки сигурност и пазейки здравето на пациентите.
Опитните ни носачи помагат на пациент изписан след лечение в болница , да се прибере до дома му.
Бъдете живи и здрави и Благословени , Приятели!
#lineikabg
#денонощналинейка
#линейкасносачи
#спешенкабинетпловдив
#lineika .bg
#transportlineika .bg
#lineikaplovdiv .bg
#medcenter1 .bg
https://lineika.bg
https://www.lineikaplovdiv.bg
https://transportlineika.bg
https://medcenter1.bg
https://speshenkabinet.bg

Запиши час в Медицински център 6 150