Медицински Център Пловдив 6 150 с lineika.bg Opera open 2019, ,,Силата на съдбата,,

Медицински Център Пловдив 6 150 с lineika.bg Opera open 2019, ,,Силата на съдбата,,. Осигуряваме масово мероприятие с лекарски екипи и линейки на Античен Театър Пловдив.
Прекрасен уикенд, Ви желаем!

Запиши час в Медицински център 6 150