Медицински Център Пловдив 6 150 с. Войсил

Медицински Център Пловдив 6 150. Посрещаме изгрева на път към пациент
от с. Войсил, нуждаещ се да го транспортираме до болница, в Пловдив
за лечение! Добро утро, приятели, прекрасна и успешна седмица Ви
желаем!

Запиши час в Медицински център 6 150