Медицински Център Пловдив 6 150 с lineika.bg, Opera open 2019 ,, Орфей и Евридика ,, Античен театър Пловдив

lineika.bg, Opera open 2019 ,, Орфей и Евридика ,, Античен театър
Пловдив. Осигуряваме културното масово мероприятие с лекарски
екипи и линейки, които да се грижат за, здравето на участниците и
посетителите. Прекрасен и спокоен уикенд от нас!

Запиши час в Медицински център 6 150