Медицински Център Пловдив 6-150

Медицински Център Пловдив 6-150! Сърдечен поздрав на приятелите ни от
Асеновград, откъдето днес отново транспортирахме пациент до
болница в Пловдив, транспортирахме и редовен наш пациент за
хемодиализа до болницата и го върнахме след това в къщи.

Свържете се с нас

Запиши час в Медицински център 6 150