Медицински Център Пловдив 6 150

Медицински Център Пловдив 6 150. Транспортирахме пациентка от Стамболийски за рехабилитационни процедури в болница в Пловдив, след което я
върнахме обратно в дома й в гр. Стамболийски! Прекрасен и успешен
ден Ви желаем, приятели!

Запиши час в Медицински център 6 150