Днес още в ранни зори потеглихме с #медицински екип към Искра,където ни очакваше за #преглед и за включване на #система,пациентка,с #температура,мускулни болки и обезводнена

Запиши час в Медицински център 6 150